הסקר של Global EdTech הוא יוזמה עם מידע גלוי ובמספר שפות שמטרתה למפות באופן מקיף את נוף החדשנות והטכנולוגיה בתחום החינוך בעולם.

לסקר הנתמך על ידי חברת Navitas Ventures ואשר הושק בחודש מאי 2017 בועידת הפסגה של ASUGSV יש יעד מרחיק לכת והוא לזהות למעלה מ-30,000 חברות העוסקות בהשכלה ברחבי העולם. הסקר, הנסמך על  Project Landscape, גרסה 2.0 ועל למעלה מ-15,000 מאגרי נתונים סולידיים שנאספו לפני הסקר, ישמש למיפוי הנוף המתעורר, למעקב אחר ההתפתחות והביצועים של המערכת האקולוגית הגלובלית ולעדכון טוב יותר של המייסדים, המשקיעים, בתי הספר, המוסדות והממשלות בנוגע לדרכים לעידוד יעיל של החדשנות. 

קהילה גלובלית של ארגונים האוחזים באותן דיעות הופכת את סקר Global EdTech לאפשרי והיא מסייעת לקידום החדשנות בחינוך והטכנולוגיה ברחבי העולם.